Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat

Født tirsdag den 1. november 1530 i Rostock, Tyskland
Død lørdag den 22. oktober 1597 på Rønnebæksholm, Næstved

Mini-biografi: Fødtes i en adelig pommersk slægt, studerede fra 1549 i Wittenberg, tog 1553 juridisk licentiatgrad i Ingolstadt og foretog derefter en rejse til Bologna. Fik i 1557 bestalling som kongelig i Danmark, opnåede næsten samtidig livsbrev på domdekanatet i Roskilde, med en efter tidens forhold betydelig pengeløn, mod til gengæld at tjene den danske stat resten af livet. Caspar Paslick var fra 1559 en af det tysk kancellis vigtigste embedsmand og den mest betroede diplomatiske forhandler uden for rigsrådet. Virkede som ord- og pennefører, mens rigsråderne var delegationsledere, deltog 1559 ved Ditmarsken og skrev en udførlig beretning om krigen til rigsråd Erik Krabbe, førte samme år korrespondancen ved forberedelsen af Frederik II's frieri til dronning Elisabeth. Deltog ved syvårskrigens udbrud i forhandlingerne, der førte til alliancen med Lübeck og traktaten med Polen. Paslick var 1579 ordfører for danske delegation ved forhandlingerne om ordningen af Slesvigs lens-forhold til Danmark og stod 1581, sammen med den gottorpske kansler, for overenskomsten om deling af den afdøde hertug Hans den ældres besiddelser. Tog sin afsked 1585, men førte 1594 alligevel ordet ved forhandlingerne om et spansk-nederlandsk gesandtskab. Fik af kongen tildelt to herregårde, to gårde samt Snegårds len, ejede desuden stamgodset Liddow på Rügen.