Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overdirektør, godsejer og gehejmekonferensråd

Født tirsdag den 16. september 1800 på Gisselfeld
Død søndag den 4. april 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af lensgreve Conrad Danneskiold-Samsøe, blev student 1818, læste jura og tog kandidateksamen 1824. Blev året efter ansat som assessor auscultans i højesteret, blev 1835 valgt af sædegårdejerne til medlem af Roskilde stænderforsamling, der holdt det første møde det år i Roskilde. Udtrådte midt i samlingen og blev ved Christian VIII's tronbestigelse 1839, overstaldmester ved de kongelige ridebanestalde på Christiansborg i København, blev 1848 overskænk og sluttede sit arbejde ved hoffet 1870. Christian Danneskiold-Samsøe var 1869 blevet ejer af grevskabet Samsøe, havde arvet Holmegård med dertil hørende glasværk efter sin mor, fik udvidet og ledede driften af dette med stor dygtighed. Var som lensgreve, overdirektør for Gisselfeld jomfrukloster, udvidede dette og oprettede 1873 Gisselfeld livrentefond. Stiftede for egne penge et legat på 100.000 kr. for studerende og lod landstedet Enrum opføre ved Vedbæk. Danneskiold-Samsøe var human over for bønderne på sine godser og overlod dem ved salg, jorden til arvefæste på gunstig vis. Havde titel af hofjægermester og gehejmekonferensråd, modtog Storkorset af Dannebrogsordenen, var Kommandør af Dannebrog og Ridder af Elefantordenen. Far til Christian Danneskiold-Samsøe og bror til Sophus Danneskiold-Samsøe.