Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født ca. 1496 - (mangelfuld?)
Død 1562 på Tersløsegård, Sorø - (mangelfuld?)

Mini-biografi: Var søn af rigsråd Mads Eriksen Bølle, som medlem af adelen tilknyttet hoffet og var 1523 af kong Christian 2. betroet Københavns forsvar, men sluttede sig efter byens overgivelse og kongefamiliens flugt til kong Frederik 1. Erik Bølle giftede sig med en rig enke og kom derved i besiddelse af hovedgården Elved og Isholt Len i Halland. Fik ordre til følge med kongen til udlandet, men da Frederik 1. døde 1533 blev rejsen aflyst. Året efter brød borgerkrigen Grevens Fejde ud og Erik Bølle og faderen blev på grev Christoffers foranledning, sat i forvaring i København og siden ført til fangenskab i Mecklenburg. De måtte begge, efter frigivelsen og hjemkomsten til København, aflægge troskabsed til kong Christian 3. og forpligte sig til ikke at virke genindførelsen af det afskaffede bisperegimente. Da faderen døde 1539, arvede Erik Bølle Tersløse og Orebygaard, samt lenene Tureby, Spanager og Egby, der 1505 var givet på livsbrev af Roskilde biskop, men som alligevel inddraget 1556. Erik Bølle udnævntes 1540 til rigsråd, var far til 2 døtre af sit første ægteskab og blev den sidste mand i slægten Bølle.