Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født ca. 1465 - (mangelfuld?)
Død 1539 - (mangelfuld?)

Mini-biografi: Var søn af Erik Madsen Bølle og boede på Orebygård på Lolland, som var en arv efter moderen. Var dronning Dorotheas høvedsmand på Haraldsborg til 1495, derefter i fem år lensmand på Hjortholm slot ved Furesøen for Roskildes biskop, siden på Tureby ved Køge. Overtog 1505 livsbrev på bl.a. bispegodserne Tureby, Spanager, Egby og ejede tillige Skt. Agnetes kloster i Roskilde. Mads Eriksen Bølle blev omkring 1512 optaget i rigsrådet, blev året efter ved Christian II's tronbestigelse slået til ridder. Deltog 1523 i Københavns belejring på Frederik I's side. Var blandt de rigsråder, der havde kommandoen i hovedstaden, var katolsk sindet og medvirkede til at Frue Kirke blev givet tilbage til katolikkerne, men synes ellers ikke at have deltaget i andre yderliggående katolske tiltag. Sluttede sig, som andre østdanske råder, til grev Christoffer under Grevefejden, men blev alligevel sammen med sin søn fra 1535 holdt i forvaring i København og i starten af 1536 med flere andre højadelige herrer sendt som fanger til Mecklenburg. Eriksen Bølle blev efter Københavns overgivelse udleveret til Christian III, fik lov at beholde sine len, men mistede pladsen i rigsrådet. Var far til rigsråd Erik Bølle og bror til rigsråd Eiler Eriksen Bølle.