Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, etatsråd og legatstifter

Født torsdag den 8. juli 1745 i Kippinge, Guldborgsund, Falster
Død mandag den 10. februar 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev i 1762 student fra Vordingborg Skole, læste derefter teologi og tog embedseksamen i 1769. Blev i 1773 ansat som hovmester for enkedronning Juliane Maries pager og måtte på grund af stillingen studere rets- og statsvidenskaber. Tog i 1778 juridisk embedseksamen, blev samme år udnævnt til assessor i Hof- og Stadsretten og blev i 1781 kæmner ved Øresunds toldkammer i Helsingør, dispenseredes i 1804 fra stillingen og flyttede tilbage til København. Jacob Henric Schou helligede sig her sin litterære samt historiske interesse og efterlod sig nogle optegnelser om bortvisningen fra hoffet af Struensee samt dronning Caroline Mathilde i 1772. Fortsatte sin bearbejdelse af et kronologisk register over kongelige forordninger, åbne breve og trykte anordninger, der var udkommet fra 1670, udgav i 1777 første bind af Schous Forordninger og førte samlingen op til 1825. Senere varetog professor i retsvidenskab, J.L.A. Kolderup-Rosenvinge udgivelsen og derefter generalprokurør Tage Algreen-Ussing. Schou udviste gennem hele livet stor velgørenhed, testamenterede det meste af sin betydelige formue til stiftelser samt legater og overlod sin store bogsamling til Universitetsbiblioteket. Fik i 1815 titel af etatsråd, blev siden udnævnt til Ridder af Dannebrog samt Dannebrogsmand.