Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk arkitekt

Født onsdag den 10. april 1878 i Nørre Næraa, Bogense, Nordfyn
Død søndag den 6. august 1950 i København

Mini-biografi: Var søn af en førstelærer, kom i lære som murer, blev svend 1897, tog samme år bygningskonstruktøreksamen fra Odense Tekniske Skole. Dimitteredes fra Sophus Vermehrens tegneskole, blev 1898 optaget på Kunstakademiets Arkitektskole, modtog undervisning til foråret 1905. Var i studietiden konduktør for Ludvig Fenger og for Martin Nyrop 1908-12, drev herefter egen virksomhed, modtog Akademiets lille guldmedalje 1914. Johannes Strøm Tejsen modtog 1915 Akademiets rejsestipendium, foretog rejser til England, Frankrig, Tyskland og Italien. Deltog i flere udstillinger på Charlottenborg, ved Landsudstillingen i Århus 1909 og modtog guldmedalje på udstillingen i Gent 1921. Tejsen havde Ferdinand Meldahl og Hans J. Holm som sine forbilleder og var inspireret af Ulrik Plesner med sine gavle på Clara Raphaels Hus, Østerbrogade 85. Stod for Ribe Statsseminarium, Garnisonssygehuset i Holbæk, Kirke Stillinge Skole m.m., men havde dog fortrinsvis opgaver for København og omegn. Tejsen var konsulent for Undervisningsministeriet, bygningskonsulent og vurderingsmand for Folkebanken, formand for Københavns Huslejerforening, Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for Vedbæk og omegn. Medlem af Overnævnet for Huslejesager, hovedbestyrelsen for De samvirkende danske Lejerforeninger, bestyrelsen for Dansk Skatteborgerforening, Kunstnersamfundets arkitektsektion, Akademisk Arkitektforenings tillidsråd, Indenrigsministeriets boligkommission, Holmens Provstiudvalg, Holmens Sogns menighedsråd, af bestyrelsen for Holmens Kirke og i 5 år kirkeværge. Blev Ridder af Dannebrog.