Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kancellisekretær

Født 1571 i Karise, Faxe - (mangelfuld?)
Død tirsdag den 30. november 1619 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en provst, studerede 1589-95 ved universitetet i Padua, læste medicin i Heidelberg, var desuden i Nederlandene, England og Frankrig, tog undervejs en medicinsk doktorgrad og 1603 en juridisk doktorgrad på Københavns Universitet. Arbejdede fra 1598 som sekretær i Tyske kancelli, havde gode sprogkundskaber, ledsagede i 1599 Christian IV på den store Norgestur, deltog året efter i de dansk-engelske forhandlinger i Emden, om engelsk koffardifart nord om Norge og ledsagede 1602 Manderup Parsberg samt Arild Huitfeldt til forhandlingerne i Bremen. Jonas Charisius var en af Christian IV's vigtigste rådgivere indenfor handelsområder og fik en særstilling som diplomat samt statsmand. Ledede i 1608 forhandlingerne med den tyske kejser, der førte til at udstykninger af Holsten blev undgået og arveretten i både den kongelige samt gottorpske del blev en realitet. Var i 1616 aktiv ved oprettelsen af Det Ostindiske Kompagni, forhandlede i 1618 om en dansk-nederlandsk tilnærmelse for at sikre kompagniet nederlandsk velvilje, var siden i England for at hævde den danske krones suverænitet og klage over ulovlig skotsk handel på Færøerne. Var med i planlæggelsen af silkemanufakturet samt klædekompagniet og prøvede at få silke-, uld-, bomulds- samt linnedvævere til at bosætte sig i Danmark. Var far til Peder Charisius.