Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født 1484 i Ruds Vedby, Sorø - (mangelfuld?)
Død tirsdag den 27. marts 1554 i Ruds Vedby, Sorø

Mini-biografi: Var søn af en rigsråd, efter sigende en lærd mand, der takkede nej til et bispeembede, afslaget blev måske givet på grund af en ældre broders død under en pilgrimsrejse til det hellige land. Knud Rud omtales 1509 som Kannik i Roskilde, 1510 som befalingsmand over Borgholm med Øland, var 18 uger belejret af svenskerne og måtte til sidst overgive øen. Rud blev holdt i fangenskab til sommeren 1511. Blev 1517 af Roskildes biskop forlenet med Venslev, arvede siden ved sin broders død pantelenet Ranes Gods i Kalø Len. Rud aflagde 1523 troskabsed til Kong Christian II, deltog derefter i Københavns forsvar, fik som tak løfte om at kunne beholde sine forleninger. Var som bispelig lensmand en tro katolik og sluttede sig loyalt til Frederik I. Deltog 1524 i adelens forbund mod det lutherske kætteri, blev ridder 1527, ca. 2 år efter medlem af rigsrådet, forlenedes med Korsør slot og fik nyt livsbrev på Venslev. Sluttede sig under grevefejden nødtvungent til grev Christoffer, deltog i forsvaret af fæstningen Dragsholm, mens Christian II's tilhængere hærgede og plyndrede på Vedbygård og Korsør slot. Rud førte siden Christian III's soldater mod Kalundborg og fulgte 1548 prins Frederik (II) på den norske hyldingsrejse.