Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og kunsthistoriker

Født fredag den 18. april 1890 i København
Død tirsdag den 5. august 1980 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1908 student og tog året efter filosofikum. Begyndte at studere kunsthistorie og startede på en arkitektuddannelse, men måtte afbryde efter nogle år på grund af sygdom. Knud Millech kom i kredsen af yngre forfattere og kunstnere omkring Otto Gelsted og skrev artikler i tidsskrifterne Psyke og Klingen. Blev inspireret af Martin Nyrop til at arbejde med arkitekturhistorie og begyndte at ordne akademiets samlinger af arkitekturtegninger på eget initiativ og af lyst. Blev 1931 leder af samlingen, men fik først løn fra 1935. Indledte et større systematisk indsamlingsarbejde blandt sin egen generations arkitekter og skrev flere artikler om især 1800- og 1900-tallets arkitektur, til Dansk biografisk Leksikon og Weilbachs Kunstnerleksikon. Udgav sammen med Kay Fisker 1951, hovedværket Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, der blev en milepæl i dansk arkitekturhistorie, med påviste væsentlige udviklingslinjer og sammenhænge i dansk byggetradition. Millech udgav siden flere grundige undersøgelser, bl.a. Bindesbølls museum og J.D. Herholdt og Universitetsbiblioteket. Var medredaktør af Danmarks bygningskunst, medvirkede 1955 ved oprettelsen af en centralregistrant for arkitekturtegninger og fik ved sit arbejde stor betydning for arkitekter og arkitekturhistorikeres arbejde. Var medlem af Akademisk Arkitektforening, modtog foreningens æresmedalje, var æresmedlem af Kunstakademiet og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.