Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født torsdag den 20. august 1657 i Nakskov
Død søndag den 1. april 1731 i Ribe

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, kom efter almindeligskolegang til København og blev i 1676 student. Fik i 1680 ansættelse, som hører ved Køge Skole, blev året efter rektor, fortsatte studierne og tog i 1682 magistergrad. Valgte i 1690 at nedlægge stillingen, for som hofmester at følge nogle af landsdommer Peder Luxdorphs nære pårørende på en udenlandsrejse. Laurids Thura opholdt sig en tid i Holland samt England, stiftede i Leiden venskab med Frederik Rostgaard og påbegyndte udarbejdelsen af en levnedsbeskrivelse af dennes fader Hans Rostgaard, udgivelsen bekostedes af sønnen og udkom 1726, de fleste eksemplarer gik tabt ved Københavns brand. Thura lærte at tale hollandsk og blev 1695 præst ved den hollandske menighed i København, året efter tillige til præst i Ny Hollænderby uden for Vesterport. Var fra 1703 præst ved Vor Frue Kirke i Aarhus samt provst herfor, blev 1706 stiftsprovst samt sognepræst ved Domkirken i Aarhus og udnævntes i 1713 til biskop i Ribe. Fik sammen med skolemanden Christian Falster, skaffet såvel bøger som nye bygninger til undervisning. Thura fik tillige udgivet en samling af Adskillige poetiske Sager med bl.a. oversættelser af versene i Saxo Grammaticus samt en oversættelse af jesuiten Herman Hugos digt "Sjælens gudelige Attraa og Længsel".