Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Østrigsk/Dansk overhofmesterinde

Født torsdag den 26. april 1725 i Wien, Østrig
Død lørdag den 14. september 1799 i Celle, Hannover. Tyskland

Mini-biografi: Var datter af grev von Berckentin, mistede sin mor som 7årig, boede senere hos en moster på Vallø Slot og blev som 15årig hofdame hos Dronning Sophie Magdalene. Giftede sig i 1744 med major Christian Sigfred von Plessen til Glorup, der i 1750 blev amtmand over København og siden deputeret for finanserne. Parret modtog ordenen l'union parfaite, i 1755 blev Louise von Plessen enke, var da 30 år, barnløs og giftede sig ikke igen. Flyttede ind til sin far i det Berckentinske Palæ i Bredgade, arvede i 1758 faderens ejendomme samt store formue, trak sig tilbage på landstedet Kokkedal og solgte i 1761 palæet til H.C. Schimmelmann. Vendte i 1766 modstræbende tilbage til hoffet, som overhofmesterinde for Christian 7.'s unge dronning, Caroline Mathilde og forsøgte at skåne denne for kongens hor, druk samt orgier. Blev af kongens rådgivere fordrevet fra hoffet uden dronningens vidende og blev beordret til at forlade landet. Louise von Plessen flyttede til Celle i Hannover, holdt stort hus og skrev Mémoire de la cour de Danemark om sine erindringer ved hoffet. Modtog i 1771 den nystiftede Mathilde-orden. Fik et livslangt venskab med Caroline Mathilde og de forenedes da dronningen blev forvist til Celle ved Struensees fald.