Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk husmand

Født tirsdag den 8. december 1801 i Sallerup, Køng, Vordingborg
Død fredag den 19. maj 1854 i Lundby, Vordingborg

Mini-biografi: Var søn af en smed, fik foruden almindelig skolegang, privatundervisning af sognepræsten Tage Müller, der siden blev Ribes biskop. Peder Hansen fik 1842 fæstebrev på et hus under Lundbygård, ernærede sig bl.a. som medhjælper hos faderen og violinspil til fester. Blev 1829 stævningsmand for birkeretten, 1836 arresteret og varetægtsfængslet i 16 uger i forbindelse med en birkefuldmægtigs bedrageri, blev frifundet, men affæren blev ikke glemt. Hansen krævede i nogle artikler i Sjællandsposten 1840, lettelser for husmandsbefolkningen, agiterede for bøndernes sociale og politiske krav på hjemegnen og indgav til stænder-samlingen 1842, et andragende underskrevet af husmænd på ni godser på egnen som H.N. Clausen støttede. Hansen var medstifter af og i ledelsen af lokale sammenslutninger som læseselskab og læseforening, sad i sogneforstanderskabsforeningen, var sekretær i Præstø amts landkommunalforening og skrev flere indlæg til Almuevennen for at gøre opmærksom på husmandsbefolkningens undertrykte stilling. Foretog sammen med Rasmus Sørensen, flere agitationsrejser, som vakte uro blandt især godsejerne. Amtmændene blev pålagt at holde dem under opsyn og i efteråret 1845 udstedtes bondecirkulæret, der skulle hindre deres virksomhed. Hansen gik 1846 i Bondevennernes Selskabs tjeneste og arbejdede i starten af 1850'erne, sammen med Anders Stephansen om oprettelsen af Hindholm Højskole for voksne bonde- og husmandssønner.