Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, digter, etatsråd og historiker

Født lørdag den 21. december 1799 i København
Død lørdag den 13. maj 1848 i København

Mini-biografi: Var søn af en vinkyper, studerede jura fra 1817 på Københavns Universitet og tog embedseksamen 1820, var med til at stifte Studenterforeningen og var seniormedlem til 1829. Blev efter eksamen volontær i Kancelliet, 1829 kancellist, 1831 kancellisekretær, 1836 assessor i Landsover- Hof- og Stadsretten, 1841 kommitteret i Rentekammeret, blev samme år justitsråd og 1845 etatsråd. Peter Vilhelm Jacobsen blev interesseret i ældre tiders samfund og satte sig for at skrive Danmarks historie, udgav 1831 en bog om selvejergods og måderne disse ejendomme overgik til fæste under på Christian III og Frederik II's tid. I 1933 kom en fremstilling af det danske skattevæsen under de samme konger og siden fulgte flere afhandlinger om de kongelige nathold, borgelejer, gæsteri, de danske købstæders borgervæbning og deltagelse i Krigsvæsenet, falkevæsenet, falkejagten etc. Jacobsen indsamlede oplysninger og kendsgerninger i bl.a. Helsingørs arkiver og udgav 1844 byens kæmnerregnskab for 1577, med værdifulde og forklarende oplysninger. Fik sit lystspil Æventyr i Fastelavn og dramaet Trolddom, der handlede om menneskenes urokkelige tro på hekse og trolde, opført på Det kongelige teater. Jacobsen var medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, deltog i stiftelsen og sad i bestyrelsen for Den danske historiske Forening.