Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landøkonom og etatsråd

Født søndag den 27. april 1862 i København
Død lørdag den 23. januar 1915 i London, England

Mini-biografi: Var søn af oberstløjtnant Theodor Schou, tog 1878 præliminæreksamen, gik i lære som snedker men forlod lærepladsen til fordel for landbruget. Gik på Landbohøjskolen, tog 1885 landbrugseksamen, forpagtede GI. Antvorskov Teglværk af faderen og tog på flere landøkonomiske studierejser til Tyskland, Østrig og Sverige. Blev 1894 sekretær for Det kgl. danske landhusholdningsselskab og var en god hjælp for selskabets præsident J.C. la Cour, undersøgte markedsforholdene, studerede kødindustri i Norge samt Nordamerika og arbejdede i Paris og London på at afsætte dansk smør. Rudolf Schou blev 1898 landbrugsministeriets tilsynsførende angående udførselsforhold, fik forbedret transportforhold og varebehandling. Skaffede sig gode forbindelser, fik under verdenskrigen brug for sine forhandlingsevner og spillede en fremtrædende rolle under de vanskelige forhold. Fik i 1914 England til at frigive store forsyninger af korn og foderstoffer til Danmark. Schou var medlem af komitéen for Danmarks deltagelse i verdensudstillingen i Paris 1900, udgav med understøttelse af Carlsbergfondet et værk på dansk og fransk om Landbruget i Danmark og Bestemmelser vedrørende Indførsel af danske Landbrugsprodukter, særlig til europæiske lande, redigerede Tidsskrift for Landøkonomi og var formand i Dansk Eksportforening. Fik titel af etatsråd, blev Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var bror til bl.a. Einar, Hans Henrik og Vilhelm Schou.