Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og forfatter

Født fredag den 10. april 1744 i Slesvig, Tyskland
Død tirsdag den 22. september 1812 i København

Mini-biografi: Voksede op i et tysksproget hjem i byen Slesvig som søn af en officer. Kom som 14-årig på Landkadetakademiet i København og blev sekondløjtnant 1764. Fik under sit ophold i København en stor interesse for dansk og oldnordisk sprog og litteratur. Fik i den lange fredsperiode i slutningen af 1700-tallet sit virke som lærer ved Artillerikadetinstituttet og Landkadetakademiet, blev her den første som underviste i dansk og på dansk. I den såkaldte Tyskerfejde omkring 1790 stod Abrahamson helt på det danske sprogs side. Var en betydningsfuld person i tidens litterære liv i København, både som forfatter, oversætter, kritiker og udgiver. Var ven af Johannes Ewald, udgav sammen med Rasmus Nyerup og Knud Lyhne Rahbek fembindsværket Udvalgte danske Viser fra Middelalderen. Oversatte Gunlaug Ormstunges Saga fra islandsk til dansk og værker af Tyge Rothe, Ove Malling og Peter Erasmus Müller til tysk. Var ivrig medarbejder ved udgivelsen af en ny salmebog og bidrog selv med adskillige salmer. Skrev en del lejlighedsdigte, hvoraf ét med titlen "Min søn, om du vil i verden frem - så buk" har overlevet til nutiden. Var morfar til oberst Frederik Læssøe.