Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef og litterær samler

Født onsdag den 2. november 1808 i København
Død lørdag den 10. april 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af juristen Jonas Collin, studerede jura og tog embedseksamen 1831. Blev året efter auscultant i finansdeputationen, 1835 assessor auscultans, 1840 virkelig assessor, 1842 kommitteret og 1848 direktør i finansministeriets departement for assignations- og møntvæsen samt skattesager, mistede stillingen 1864. Edvard Collin var 1851 blevet medlem af direktionen for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, blev nu administrerende direktør og varetog posten til 1886. Var medstifter af Musikforeningen og nær ven af komponisten J.P.E. Hartmann, men den største interesse var dansk sprog og litteratur. Collin havde en bogsamling på 25.000 bind, der var anlagt som nationalt universalbibliotek, grundlagde en manuskript- og brevsamling med navne som Holger Drachmann, Henrik Ibsen og Alexander Kielland, samlingen testamenteredes til Det kgl. bibliotek. Var en trofast støtte og rådgiver for vennen H.C. Andersen og blev tillige med sin hustru stedt til hvile i dennes grav, ægteparrets brevvekslinger med digteren er udgivet i bogform. Collin udgav skrifterne Anonymer og Pseudonymer i den danske Litteratur indtil 1860 og på dansk og tysk Om Rigsmønt og Courant, samt samlinger til en ny udgave af C. Molbechs ordbog. Fik titel af justitsråd 1843 og blev etatsråd 1852, Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.