Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, historiker og seniorforsker

Født søndag den 10. marts 1940 i Lille Skensved, Højelse, Solrød/Køge
Død torsdag den 20. november 2008

Mini-biografi: Var søn af en husmand, tog studentereksamen fra Roskilde Katedralskole, aftjente sin værnepligt, blev uddannet som sprogofficer og fik interesse for militærhistorie. Studerede filosofi og teologi på Københavns Universitet, modtog undervisning af Svend Ellehøj og blev cand.phil. i historie. Modtog universitets guldmedalje på en afhandling om Danmarks forhold til Sverige under den nordiske syvårskrig 1563-70, udbyggede 1982 afhandlingen til disputatsen Danmarks Konflikt med Sverige 1563-1570. Tegnede her et billede af Frederik II som en kompetent politisk taktiker og gav en ny forståelse af, hvordan Danmarks politiske system fungerede i 1500-tallet. Frede P. Jensen analyserede i bogen Bidrag til Frederik II's og Erik XIV's historie, arbejdsgangen i Danske Kancelli og imødegik historikerne Astrid Friis og Erik Arups forestillinger om at kansleren var en slags statsminister, tilbageviste i samme bog Troels-Lunds ukritiske høje vurdering af Peder Oxe. Knyttedes til Dansk Institut for Internationale Studier, deltog i udredningsarbejdet ved rapporten om Grønland under den kolde krig. Blev medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, udgav erindringsbogen Min barndom og ungdom i Lille Skensved, redigerede sammen med Henning Gottlieb: Tyskland i Europa, Jensens sidste artikel, Christian III, Peder Oxe og herredagen i 1557 blev efter hans død trykt i Historisk Tidsskrift.