Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftsprovst og professor

Født mandag den 12. marts 1759 i Karlum, Tønder
Død tirsdag den 25. februar 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, mistede sin far som 13årig, kom til en velhavende slægtning og gik i Horsens Skole hos rektor Johan Henrik Tauber. Blev 1777 student, tog 1784 teologisk embedseksamen. Henrik Georg Clausen blev residerende kapellan for Maribo og Hillested menigheder, kom her i kontakt med åndsfæller som rektor Johannes Boye og P.O. Boisen. Forflyttedes 1796 til Kalundborg, blev året efter 2. kapellan ved Frue Kirke i København, 1808 enekapellan, 1811 sognepræst og stiftsprovst. Clausen var medlem af Jakobinerklubben For Sandhed, kom på grund af sin oppositionslyst tit i stridigheder med regering og embedsmænd, var dog altid loyal over for Frederik 6. Clausen stod som forkæmper for religiøsitet mod naturalistisk vantro, blev 1799 leder af et selskab af teologiske kandidater, hvilket lagde kimen til pastoralseminariet oprettet 1808. Frue Kirke brændte under englændernes bombardement 1807, Clausen virkede derfor nogle år i Trinitatis Kirke med J.P. Mynster som kapellan. Blev 1814 medlem af Københavns skoledirektion, var imod at kongen sammen med major Joseph Abrahamsons ville indføre indbyrdes undervisning. Klagede over Grundtvig og skændtes med biskop Münter ved biskop Balles begravelse. Blev 1809 professor, 1838 æresdoktor i teologi. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til Emil og H.N. Clausen.