Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024


I alt 102 danske øvrige personer
Vis persongruppen sorteret på fornavn
Kun kvinder Kun mænd
Kun ikke-danske personerAlle nationaliteter i denne gruppe

Anna Sophie Magdalene Frederikke Ulrikke
Citronen
Flammen
Grevinde Inge
Jomfru Fanny
Kjælle Kasper
Niels Wessel Bagge
Rollo
Skov-Kirsten
Top-Karen
Bertha Abrahamson
Sophie Alberti
Hansine Andræ
Matilde Bajer
Egone Baunsgaard
Gerd Berlev
Holger Blom
Giertrud Birgitte Bodenhoff
Inger Bondo
Tagea Brandt
Johanne Martine Braren
Carsten Leif Bruhn Petersen
Sybille Bruun
Ella von Cappeln
Henning Grønlund Carlsen
Jørgen Castenskjold
Rottekongen Cibrino
Rasmus Buch Clausen
Fanny Hannover Cohen
Frederikke Dannemand
Harriet Daugaard
Mads Doss
Jytte Dresing
Thora Fiedler
Gerda Fiil
Tulle Fiil
Max Friediger
Niels Frommelt
Mette Gauguin
Andrea Gehlert Franks
Marie Grubbe
Anne Gøye
Erna Hamilton
Valborg Hammerich
Anne Hardenberg
Dorothea Hassager
Varvara Hasselbalch
Ella Hedtoft
Margit Heilesen
Ville Heise
Prins Buris Henriksen
Dagmar Hjort
John Hunov
David Vang Jensen
Lauritz Johansen
Søren Kanne
Hans Christian Kofoed
Christence Kruckow
Julie Lembcke
Line Luplau
Finn Ejnar Madsen
Kim Malthe-Bruun
Johanne Manthey-Wagner
Bent Melchior
Marcus Melchior
Erik Mortensen
Ide Munk
Jesper Switzer Møller
Edith Olsen
Regine Olsen
Mélanie Oppenhejm
Sophie Oxholm
Sophie Petersen
Rigmor Pinstrup
Louise von Plessen
Kamma Rahbek
Julie Ramsing
Lucie Marie Reventlow
Tutta Rosenberg
Marie Rovsing
Lizzie Ruge
H.P. Scharla Nielsen
Ellen Schepelern
Charlotte Schimmelmann
Agnes Schmitto
Peter von Scholten
Jørgen Willy Sejr
Léonie Sonning
Henrik Stampe
Caroline Stampe-Charisius
Ellen Margrethe Stochholm-Borresen
Signe Stub
Anders Stubkjær
Tordenkalven
Niels Erik Vangsted
Claus Vattrup
Jens Vejmand
Martha Værn
Monica Wichfeld
Abraham Wolff
Sophus Conradin Raphael Wulff
Andreas Frederik van der Aa Kühle